A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi az alábbiak szerint:

Óra

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kezdődik

8:00

8:55

9:55

10:50 11:45 12:40 13:35 14:30 15:20

Vége

8:45

9:40

10:40 11:35 12:30 13:25 14:20 15:15 16:00

A csengetési rend mindenkire nézve kötelező. A tanítási órákat csak kivételesen, indokolt esetben lehet megzavarni.