Huber Krisztina

iskolatitkár

 

A titkárság tevékenységi köre

• Számítógép-kezelés

• Étkezéssel kapcsolatos feladatok:

• Térítési díjak beszedése, elszámolás

• Étkezés megrendelés, valamint a változások jelzése

• Tanuló-nyilvántartás vezetése, karbantartása

• Közoktatási azonosítók

• Pénztárkezelés

• Számlákkal kapcsolatos teendők, számlakészítés

• Ellátmány, utólagos elszámolásra felvett pénzösszegek elszámolása, bizonylatolása

• Pedagógusigazolványok rendelése, érvényesítése

• Pedagógusszakkönyv-vásárlással kapcsolatos teendők

• Kedvezményes (50%-os) vasúti utazásra jogosító igazolványok rendelése, érvényesítése

• Elsőosztályosok beíratása

• Postázás, postabontás

• Statisztikai adatok, kimutatások készítése, számítógépes nyilvántartás, táblázatok készítése • Nyomtatványrendelés

• Személyi anyagok:

• Kinevezés, munkaviszony-megszüntetés, átsorolás

• Adatlapok vezetése

• Távolmaradás

• Irattári anyagok kezelése

• Iskolalátogatási igazolások kiadása

• Tanulók távozása, új tanulók beíratása

• Iskola-egészségügyi hálózattal való kapcsolattartás

• Igazolatlan mulasztások miatti felszólítások dokumentálása

• Különféle megrendelések elkészítése

• Bérlettérítés elszámolása, kifizetése

• Adóelszámolással kapcsolatos feladatok

• Fizetett szabadságok, gyermekek után járó pótszabadságok nyilvántartása

• Túlóra-nyilvántartás

• Terembérleti díjak beszedése, számlakészítés

• Ifjúságvédelmi felelős munkájának segítése