Komplex Alapprogram bevezetése

EFOP-3.1.2-16-2016-00001 - A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából

A projekt keretén belül intézményünk pedagógusai 120 órányi képzésen vettek részt, amelyen elsajátították a Komplex Alapprogram módszertani elemeit. A programot a 2019/2020-as tanévben vezettük be. Megtörtént a tanult új ismeretek, módszerek gyakorlati alkalmazása, tanórai keretek közötti kipróbálása.  

A projekt legfőbb célja az iskolai lemorzsolódás csökkentésének támogatása, az élményalapú oktatás előtérbe helyezése.

A Komplex Alapprogram (KAP) főbb elemei

  • Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban, melynek egyik eleme a KIP
  • Komplex órák
  • Alprogrami foglalkozások
  • Ráhangolódás (Alsó tagozaton)
  • Te órád

A Komplex Alapprogram (KAP) weboldala itt érhető el.